Wójt Gminy Pruszcz informuje, iż w związku z szybko szerzącym się Afrykańskim Pomorem Świń,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu przygotował dla producentów trzody chlewnej wzory następujących dokumentów:


-  Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa,
- Plan bezpieczeństwa biologicznego dla  gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie,
- Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełnienia wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

W związku z powyższym hodowców trzody chlewnej proszę o odbiór  dokumentów w Urzędzie Gminy ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz na parterze pok. 3 (w godzinach pracy tut. Urzędu).
W przypadku objęcia powiatu świeckiego obszarami objętymi ograniczeniami wyznaczonymi w związku ze zwalczaniem  AFS, warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody na sprzedaż świń poza strefy ( np. sprzedaż do powiatu tucholskiego)  będzie konieczność posiadania zatwierdzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu planu bezpieczeństwa biologicznego.
Pomimo, że na dzień dzisiejszy powiat świecki nie został objęty żadną ze stref objętych ograniczeniami w związku ze zwalczaniem AFS, istnieje możliwość opracowania oraz złożenia planów bezpieczeństwa biologicznego w  2 egzemplarzach (1- egz. producent trzody chlewnej 2 – egz. Powiatowy Lekarz Weterynarii) celem jego zatwierdzenia.