Zakończyliśmy budowę drogi gminnej w miejscowości Łowinek. Wartość inwestycji to 399.892,06 zł. Roboty budowlane polegały na budowie kolejnego odcina ulicy Szkolnej o długości 465 m.

Nawierzchnie jezdni wykonano w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego. Przebudowano istniejące zjazdy, wykonano obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędną infrastrukturę (m.in. znaki pionowe).