Uwaga!
Uzupełnienia oświadczeń złożonych do konkursu - „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.


Informujemy, że instytucja ogłaszającej konkurs i wymagania zmieniła wytyczne w zakresie dokonania weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.
W związku z powyższym, prosimy Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenie, a nie dołączyły do niego dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR osób wskazanych w oświadczeniach, o ich dostarczenie najpóźniej do dnia 1 grudnia. br..
Mogą to być zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Prosimy dostarczać np. świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z ZUS itp.).
Jeżeli nie posiadają Państwo takich dokumentów koniecznym jest przekazanie dany i miejsca urodzenia byłych pracowników PGR wskazanych w oświadczeniach – dane te umożliwią Gminie uzyskanie stosownych informacji z KOWR.
Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dokumenty należy dostarczyć do Punktu Podawczego w Urzędzie Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33.
Szczegółowe informacje, tel. 525624304, 525624305.