W listopadzie 2021r. po raz drugi  Urząd Gminy zorganizował akcję  przyjęcia od wszystkich chętnych rolników z terenu gminy Pruszcz  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.

W przedsięwzięciu wzięło udział  83 rolników, łącznie zebrano 65,27 ton odpadów, w tym:
Folii rolniczej czarnej – 14,30 Mg
Folii rolniczej białej – 13,51 Mg
Siatki do owijania balotów – 9,19 Mg
Sznurka do owijania balotów – 3,525 Mg
Opakowań po nawozach – 5,535 Mg
Opakowań typu BIG-BAG – 19,210 Mg


Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 40 943,61 zł, z czego środki Gminy Pruszcz to 8 308,61 zł oraz 32 635,00 zł, o które Gmina wnioskuje do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dzięki zorganizowanej akcji rolnicy pozbyli się kłopotliwych odpadów,  nie ponosząc przy tym kosztów ich utylizacji, jedynym kosztem był załadunek w gospodarstwie oraz transport do miejsca zbiórki.