Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Piotr Radecki serdecznie zapraszają osoby starsze i samotne na Wigilijne Spotkanie w Gościńcu przy Młynie.
17.12.2021 r.(piątek), godz.17:00.