17 grudnia odbyło się Wigilijne Spotkanie, organizowane corocznie dla Seniorów. Gospodarze wieczoru: Wójt Gminy- Dariusz Wądołowski oraz Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Radecki, złożyli gościom bożonarodzeniowe życzenia.

Do zgromadzonych zwrócił się też Prezes Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz Piotr Chomicz.Do tych serdeczności dołączyła także Dyrektor Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego Sylwia Siadkowska.

Wieczór umilił nastrojowy występ tria muzycznego w składzie: wokal- Paulina Grabarz- Szmajda, pianino- Rafał Tworek i skrzypce- Michał Kwaśniak. W repertuarze znalazły się zarówno kolędy polskie, jak i ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Goście wigilijnego spotkania radośnie włączyli się do śpiewania polskich utworów.

Modlitwę przed podzieleniem się opłatkiem odmówił Ksiądz Kanonik Jerzy Mroczyński. Ze względów sanitarnych zebrani nie wymienili się uściskami, tak bliskimi polskiej tradycji. Na stole pojawiły się nie tylko potrawy wigilijne, nie zabrakło również różnych słodkości. Każdy z uczestników otrzymał mały upominek - kalendarz gminny na rok 2022.

Współorganizatorem Wigilii był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Wieczór poprowadziła Dyrektor GOKSiR-u- Justyna Kucharko.
Spotkanie odbyło się w „Gościńcu przy Młynie” dzięki uprzejmości właścicielki obiektu, pani Elżbiety Wlaźlak.
KP

FOTORELACJA