Życzymy Świąt Bożego Narodzenia
  w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze.

  Nowy Rok 2022 niech będzie czasem
  pokoju i wzajemnej życzliwości.

Przewodniczący                             Wójt
      Rady Gminy Pruszcz                     Gminy Pruszcz
               Piotr Radecki                       Dariusz Wądołowski