Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu informuje, że w dniu 24.12.2021r. na zaporze wodnej w miejscowości Kozłowo, gmina Świecie, powiat świecki, został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5NI . Dodatni  wynik stwierdzono u łabędzia niemego.

Wirus wysoce zjadliwiej grypy ptaków podtypie H5N1 jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa  dzikiego. Może  stanowić  również  zagrożenie dla ludzi. Z dotychczasowych  badań wynika, iż człowiek nie jest podatny na zakażenie wirusem wysoce zjad1iwej grypy ptaków, jednak może ono wystąpić  w  przypadku bezpośredniego    kontaktu    z  zarażonymi    ptakami teraz oraz w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich warunków higienicznych. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne (kuczki, gęsi, łabędzie).
Inspekcja Weterynarii na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podejmuje wszelkie działania w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

W związku z pojawieniem się pierwszego przypadku wystąpienia ptasiej grypy ptaków podtypu H5Nl Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu apeluje o ograniczenie przebywania na terenach bytowania dzikiego ptactwa, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych, a w przypadku znalezienia padłego ptaka, o niedotykanie zwłok i natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu pod numerem telefonu 52 33-1 I-424
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to:

•    Znaczna liczba nagłych padnięć
•    Gwałtowny spadek / utrata produkcji jaj
•    Miękkie skorupy jaj
•    Objawy nerwowe
•    Zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków
•    Silne łzawienie
•    Obrzęk zatok podoczodołowych
•    Kichanie
•    Duszność
•    Biegunka
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu poleca hodowców prowadzącym chów przyzagrodowy  drobiu bezwzględne przestrzeganie nakazów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. u sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 r., poz. 722 t. j.), a w szczególności:
•    Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie
•    Przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem
uniemożliwienia  kontaktów z dzikim ptactwem
•    Przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z  dzikimi ptakami oraz ich odchodami
•    Unikanie    pojenia    ptaków    i    czyszczenia    kurników    wodą    pochodzącą    spoza
gospodarstwa
•    Zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych upadków drobiu

•    Ograniczenie ruchu, a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w okolicach zapory wodnej w miejscowości Kozłowo, gmina Świecie,
•    W celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa zaprzestanie dokarmiania dzikiego ptactwa wodnego na terenie powiatu świeckiego
•    Po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem
•    Wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu


Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych: Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii www.wiw.bydgoszez.pl   
 oraz   Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu https://piwswiecie.bip.uov.pl/