Nasza gmina znalazła się na 1 miejscu w powiecie świeckim, w rankingu dotyczącym liczby składanych wniosków na wymianę źródła ciepła i termomodernizację w programie „Czyste Powietrze”.    W województwie kujawsko-pomorskim zajmujemy 17 miejsce na 144 gminy, a w odniesieniu do terenu całej Polski mamy 180 miejsce na 2477 gmin.

Opublikowany ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje aktywność gmin w trzecim kwartale bieżącego roku (od 1 lipca do 30 września 2021 r.) i powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Ranking można sprawdzić przez wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.