Awaria rogatek na przejeździe kolejowym na ulicy Równej! Prosimy o zachowanie ostrożności.

Informujemy, że na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Równej w Pruszczu uległy uszkodzeniu rogatki. W związku z tym wprowadzono oznakowanie B-20 STOP oraz umieszczono stosowne znaki informujące o przejeździe kolejowym bez zapór.
Po usunięciu awarii rogatki zostaną ponownie zamontowane.