Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz informuje, że w miejscowości Chrystkowo stwierdzono ognisko ptasiej grypy. W związku z tym określony został obszar zapowietrzenia o promieniu 3 km w miejscowości Luszkowo, oraz obszar zagrożenia w promieniu 10 km obejmujący następujące miejscowości:

Konstantowo, Bagniewko, Bagniewo, Grabówko, Cieleszyn, Gołuszyce, Luszkówko, Niewieścin, Parlin, Małociechowo, Mirowice, Pruszcz, Rudki, Topolno, Trępel, Wałdowo, Zawada, Zbrachlin.
Hodowcy drobiu na w/w obszarach obowiązani są do przestrzegania nakazów i zakazów określonych w Rozporządzeniu Nr 3 /2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów świeckiego, chełmińskiego i bydgoskiego.