Mamy dobre wieści dla mieszkańców sołectwa Łaszewo! Będzie dofinansowanie na termomodernizację budynku świetlicy w Łaszewie.

Zgodnie z założeniem burmistrza o doprowadzaniu świetlic gminnych do funkcjonalności, przyszedł czas na odnowienie elewacji budynku świetlicy w Łaszewie. Prace budowlane obejmą też docieplenie ścian i stropodachu oraz wymianę pokrycia dachowego. Będzie to możliwe dzięki pozyskanym środkom unijnym.

W dniu 5 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę projektów, które zostaną dofinansowane w ramach „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 69 projektów w tym projekt Gminy Pruszcz na realizację  zadania pn.: Termomodernizację budynku świetlicy w Łaszewie.

Teraz czekamy na  weryfikacji wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie.