Z dniem 03.02.2022  (czwartek) w  Luszkowie  planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Zmiana dotyczy podłączenia Luszkowa docelową drogą dojazdową nr 3 do funkcjonującego ronda na skrzyżowaniu dróg dojazdowych z DW 248.
W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem!

Szczegóły