Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz ogłosił otwarty konkurs ofert dla NGO na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku.

Oferty można składać w zakresie  kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, promocji gminy.

Na realizację zadań zabezpieczono w budżecie  20 tys. zł.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu w terminie do 15 marca 2022 roku, do godz. 17:00.Zarządzenie nr 564/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (scan, pdf, 4 MB)

Zarządzenie nr 564/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (pdf, 279 kB)

Oferta (pdf, 97 kB)

Oferta (docx, 47 kB)