W dniu 16.02.2022 w Niewieścinie o godz. 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową drogi ekspresowej S5 .

Organizacja polega na przebudowie odcinka drogi „od sklepu do zakrętu przed jeziorem” . We wskazanym zakresie prowadzenia robót zostanie wprowadzony zakaz ruchu z wyłączeniem pojazdów budowy oraz dojazdu do sklepu i posesji znajdujących się przy drodze.
Na drodze powiatowej i gminnej w obszarze skrzyżowania wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania, umieszczona będzie również znaki ostrzegawcze A-14.
W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność!

mapa