Burmistrz Dariusz Wądołowski

22 lutego 2022 odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Pruszcz. Zorganizowano ją w niecodziennej oprawie, bowiem była to pierwsza sesja w historii Pruszcza po uzyskaniu praw miejskich.

Jednym z punktów porządku obrad było odczytanie aktu nadania statusu miasta miejscowości Pruszcz oraz wręczenie przewodniczącemu rady Piotrowi Radeckiemu i burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu insygniów władzy.

Insygnia zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Jerzy Stankiewicz. Łańcuchy składają się z 20 ogniw, symbolizujących sołectwa gminy Pruszcz. Zdobione malachitem, korespondującym z zielenią herbu Pruszcza, podkreślają rolniczy charakter gminy.

Sesja była też okazją do przedstawienia historii gminy Pruszcz, którą zreferowała Aleksandra Rosińska-Burek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu.

Swoją obecnością zaszczycili nas samorządowcy z powiatu i województwa, m. in. wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, wicewojewoda Radosław Kempinski, starosta Barbara Studzińska, wicestarosta i wieloletni wójt Pruszcza Franciszek Koszowski, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski, jego za- ca Paweł Knapik, burmistrz Nowego Czesław Woliński, dyrektor biura poselskiego Iwony Kozłowskiej Michał Kowalski, wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Łukasz Krupa, radny sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Pogoda, przewodniczący rady powiatu świeckiego Adam Knapik, radna powiatu świeckiego  Iwona Manys oraz wójtowie z sąsiednich gmin. Gośćmi byli również przedstawiciele OSP, Policji, księża z gminnych parafii oraz dyrektorzy instytucji gminnych.   

- Upatruje w tym wszystkim bardzo dużą szansę na rozwój. – mówił do zebranych burmistrz Pruszcza Dariusz Wądołowski. - Kierunek jaki obraliśmy jest właściwy. Przed nami jeszcze dużo wyzwań. Najważniejsze inwestycje to budowa przedszkola, dróg i ścieżek pieszo-rowerowych. Położenie przy budowanej trasie S5 oraz planowanej modernizacji linii kolejowej poprawi nie tylko komfort podróżnych, ale też zwiększy rozwój gospodarczy – dodał gospodarz.

Podczas uroczystości wręczono podziękowania i pamiątki tego historycznego wydarzenia. Był też czas na wypowiedzi gości.  

- Cieszę się, że wasze starania zakończyły się sukcesem. Oznacza to impuls rozwojowy dla całej wspólnoty samorządowej. Położenie przy ważnym szlaku kolejowym oraz drodze ekspresowej S5 stwarza wspaniałe perspektywy rozwojowe. Życzę, abyście realizowali tu swoje życiowe plany i marzenia - powiedział Radosław Kempinski.

- Chciałbym aby ten dzień był dla Was nowym początkiem. Wiele zrobiliście, to widać gołym okiem. Wiele w tym pomogły środki kierowane do Polski z Unii Europejskiej. Najwięcej jednak zawdzięczacie sobie sami. To dzięki waszym pomysłom powstało wiele inwestycji. Jako samorząd województwa deklaruję dalszą pomoc i zwracanie uwagi na wasze potrzeby - powiedział wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski.

- W imieniu Powiatu deklaruję, że będziemy jak najlepiej współpracować – mówiła starosta Barbara Studzińska.

- Tak jak powiedział burmistrz na tę historię Pruszcza pracowało wiele pokoleń. Moja mała cegiełka przez 24 lata pracy tu, też się przyczyniła. Dziękuję za upamiętnienie i życzę aby prawa miejskie przyczyniły się do dalszego rozwoju i dobrobytu – wicestarosta świecki Franciszek Koszowski.

- Status miasta to z pewnością powód do dumy dla rozwijających się miejscowości. Jednocześnie jest też zobowiązaniem, szczególnie wobec mieszkańców do oferowania publicznych usług na coraz lepszym poziomie oraz inwestycji podnoszących jakość życia. Dlatego życzę samorządowej wspólnocie kolejnych sukcesów w tych obszarach. Cieszę się też, że wspólnie z innymi partnerami już od kilku lat pracujemy nad rozwojem całego obszaru metropolitalnego. Liczę, że będziemy razem realizować kolejne pomysły dobre dla mieszkańców – mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

- Bycie miastem to prestiż i ambicje, ale też szanse na inwestycje. Nadszedł czas wyznaczania nowych celów i perspektyw. Życzę aby tak dynamicznie rozpoczęty rok 2022 obfitował w dalsze wspaniałe wydarzenia -  Michał Kowalski Dyrektor Biura Poselskiego poseł Iwony Kozłowskiej.

Po zakończeniu oficjalnej części goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do obejrzenia wystawy fotograficznej, poświęconej dziejom Gminy.  Można było też wpisać się do pamiątkowej księgi, której wpisy przejdą do historii Pruszcza.

Link do nagrania video z obrad

Link do fotorelacji