Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomił specjalną infolinię pod nr +48 52 34 97 804 oraz +48 52 34 97 461 obsługiwaną w języku ukraiński i polskim.

Pod wskazanymi numerami telefonów będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące pobytu i pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy

przekroczyli polską granicę.

Została również uruchomiona specjalna, dedykowana strona internetowa: https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl

Obywatelom Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy informacji udzielać będzie również infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Pod numerem +48 47 721 75 75 urzędnicy udzielą informacji o pomocy dla obywateli Ukrainy. Wsparcia można szukać także na specjalnie utworzonej stronie internetowej ua.gov.pl.