Osoby chcące udzielić wsparcia finansowego mogą dokonywać wpłat darowizn w formie pieniężnej:

- bezgotówkowej poprzez wpłatę na wydzielony rachunek bankowy Gminy Pruszcz Nr 08 8170 0008 0000 0550 2000 0460,

- gotówkowej poprzez wpłatę do kasy Urzędu Miejskiego w Pruszczu z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W tytule przelewu należy wpisać „darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy”.

Gmina oświadcza, że darowizny przekazane na ww. rachunek przyjmuje i wykorzysta je na niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski