Informujemy, że w dniach 28.02 oraz 01.03.2022 w godzinach 22:00-06:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w km S5 8+320 w miejscowości Zbrachlin.

Utrudnienia polegać będą na kilkukrotnym zatrzymaniu ruchu w trakcie trwania procesu montażu z zaznaczeniem, że jednorazowe zatrzymanie nie będzie trwać dłużej niż 20 minut. Po upływie tego czasu ruch zostanie wznowiony, a kolejne zatrzymanie nastąpi pod warunkiem całkowitego rozładowania powstałej kolejki pojazdów.

Dla służb ratunkowych przewidziano sytuację natychmiastowego przerwania prowadzonych robót i przepuszczenia pojazdu uprzywilejowanego wolnym korytarzem.

Przewiduje się powstanie kolejki pojazdów do maksymalnie 422m długości od miejsca prowadzenia robót. Ruchem kierować będą uprawnieni sygnaliści.