Prosimy właścicieli psów o dopilnowanie, aby zwierzęta nie biegały samowolnie. Zamykajmy bramy posesji!

Coraz więcej osób zgłasza sytuacje o wałęsających się psach. Jest to zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Postawmy się w ich sytuacji. Pamiętajmy, że za psa zawsze odpowiada  jego właściciel.
Bardzo często właściciele czworonogów nie trzymają ich na uwięzi, w kojcu czy na zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać samowolnie wokół domostwa.
Psy nie mogą przebywać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.  W przypadku nie wywiązania się z ww. obowiązku, posiadaczowi zwierzęcia zgodnie z Kodeksem wykroczeń wymierzona może zostać kara grzywny bądź nagany.
 Opiekunowi przy okazji niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - grozi mandat w wysokości 250 zł.