Burmistrz Dariusz Wądołowski oraz skarbnik Marcin Żebrowski podpisali dziś umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów,

reprezentowanym przez Andrzeja Burczyńskiego, na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych Wałdowo-Zawada wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo”

W spotkaniu uczestniczyła też  Marzena Łukowska, jako przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, który udziela Gminie Pruszcz dofinansowania na w/w zadanie z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 mln 710 tys. zł. Kwota stanowi 95% wartości inwestycji. Wykonawca ma rok czasu na jej realizację.

-  Cieszymy się, że mieszkańcy naszej gminy zyskają kolejną, utwardzoną drogę – mówi burmistrz Dariusz Wądołowski. – Tym bardziej, że była ona ujęta w planie budowy dróg gminnych i wpisała się w rządowy program – dodaje.

od lewej: M. Żebrowski, D. Wądołowski, M. Łukowska, A. Burczyński