Od dnia 16 marca 2022 roku osoby z Ukrainy, które przekroczyły granicę Polsko-Ukraińską w związku z powyższym konfliktem mogą składać wniosek o nadanie numeru PESEL.

Do nadania numeru PESEL wymagane jest przedstawienie dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości oraz  dołączenie fotografii (zdjęcie paszportowe), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie.             

Od osób, które ukończyły 12 rok życia i złożą wniosek o PESEL dla obywatela Ukrainy, będą pobierane również odciski palców. W przypadku braku dokumentów, wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wnioski o nadanie numeru PESEL składać można w pokoju  nr 13 I piętro, w godzinach pracy urzędu.  

Podstawa prawna: Specustawy z dnia 12 marca 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski