Szanowni Państwo,
Informuję, że na terenie naszej Gminy nadal obowiązują ustalenia z poprzednich komunikatów odnośnie pomocy uchodźcom.


- Cały czas prosimy o zgłaszanie w Urzędzie osób z Ukrainy, które przebywają u Państwa w domach pod nr. tel. 661-144-698.
Jest to ważne, bowiem chodzi nam o zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia, zarówno uchodźcom jak i mieszkańcom. Chcemy służyć informacją i pomocą.
Będziemy też reagować na zgłoszenia osób postronnych aby upewnić się, że nikomu nie dzieje się krzywda.

-  Mieszkańcy chcący zakwaterować uchodźców proszeni są o zgłoszenie tego faktu pod nr. tel 661-144-698. Jak widzicie Państwo, konflikt nie ustaje, coraz więcej osób przybywa na nasz teren więc potrzeby zakwaterowania rosną.

- Uruchomiliśmy Gminną Bazę Miejsc Pracy. Wiemy, że przybyłe osoby wyrażają chęć podjęcia pracy więc chcemy im ułatwić znalezienie jej i będziemy pośredniczyć w wymianie informacji. Stąd prośba do przedsiębiorców, o zgłaszanie potrzeb kadrowych pod numer telefonu 52 567 54 04.

- Od dziś rozpoczęliśmy w Urzędzie nadawanie numer PESEL dla osób z Ukrainy. Czynności przebiegają sprawnie, wizyta trwa ok. 30 minut.

- Dla dzieci w wieku szkolnym jest możliwość nauki w gminnych szkołach. Można zgłaszać się do dyrektorów poszczególnych szkół. Prosimy gospodarzy osób z Ukrainy o nakierowanie ich do w/w placówek. W razie jakichkolwiek pytań podajemy numer telefon do Gminnego Centrum Oświaty - 52 562 43 16.

- Jeżeli chodzi o zbiórkę darów na rzecz osób potrzebujących, które trafiły już na nasz teren,  trwa rozeznanie, co do ich potrzeb. Często te osoby przyjechały z jedną walizką, więc pomoc będzie potrzebna.  W najbliższym czasie udostępnimy listę konkretnych produktów i jeżeli będziecie Państwo chcieli i mogli wesprzeć zbiórkę, będzie to piękny gest w stronę pokrzywdzonych wojną ludzi.
Dziękuję też za dotychczasowe zaangażowanie w pomoc.

Zwracam się również do gospodarzy, opiekunów uchodźców o przekazanie nam informacji, jeżeli zauważą u swoich gości potrzebę integracji z innymi osobami z Ukrainy przebywającymi na terenie naszej Gminy. Mamy możliwość zorganizowania takich spotkań. Udostępnimy miejsce.

Jeżeli będziecie Państwo mieć jakikolwiek pytania, wątpliwości czy uwagi prosimy o kontakt. Postaramy się pomóc. Służymy informacją i wsparciem. Dzięki współpracy możemy sprawniej zorganizować pobyt uchodźców na naszym terenie.

Dariusz Wądołowski
Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz