17 marca burmistrz Dariusz Wądołowski podpisał umowę z Firmą Remontowo - Budowlaną Adra Adam Kudlak, na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Pruszczu na odcinku 1,5 km.

Koszt inwestycji to 1 mln 10 tys. zł, z czego 600 tys. zł to dofinansowanie z Unii. Prace potrwają do połowy września.

Inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej – ul. Wyzwolenia w Pruszczu” realizowana jest w ramach pozyskanej dotacji z UE z Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.