Gmina Pruszcz zajmuje ponownie 1 miejsce w powiecie świeckim. W województwie kujawsko-pomorskim uzyskaliśmy 13 miejsce na 144 gminy, a w odniesieniu do terenu całej Polski mamy 199 miejsce na 2477 gmin.

Polski Alarm Smogowy (PAS) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprezentował nowe informacje dotyczące liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze” w 2477 gminach w Polsce. Najnowsze dane obejmują IV kwartał 2021 roku i można je sprawdzić przez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polski alarm smogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.

Opublikowany ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking obejmuje aktywność gmin w czwartym kwartale poprzedniego roku (od 1 października do 31 grudnia 2021 r.) i powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego.