01.04.2022 w miejscowości Luszkowo o godzinie 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji.

Zmiana dotyczy podłączenia miejscowości Luszkowo docelową drogą dojazdową nr 3 do funkcjonującego ronda na skrzyżowaniu dróg dojazdowych z DW 248. Rondo skomunikowane jest drogą dojazdową nr 6 z drogą krajową nr 5 i drogą powiatową nr 1274C.

W związku z rozwiązaniem ruchu lokalnego wzdłuż objazdu drogi krajowej projekt zakłada likwidację istniejącego zjazdu dla posesji w m. Luszkowo (zmiana na wyjazd z budowy).

Projekt zakłada funkcjonowanie objazdu drogi krajowej, jezdnią prawą trasy głównej . W zakres opracowania wchodzi przeniesienie istniejących przystanków autobusowych bliżej ciągu pieszego w m. Luszkowo.

W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem.