Informacja dotycząca możliwości wypuszczania drobiu.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz  informuje, że dnia 30 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Nr 11/2022 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego uchylające rozporządzenie Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr 12/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r., które znosi zakaz wypuszczania drobiu.