Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz dot. spotkania z mieszkańcami


Szanowni mieszkańcy,
Informuję, iż w dniu 5 maja 2022 r. o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pruszczu przy ul. Sportowej 10A odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Pruszcza, na którym przedstawione zostaną plany związane z likwidacją przejazdów kolejowych na poziomie szyn dla linii kolejowej nr 131 na terenie Pruszcza.
Spotkanie to pozwoli przybliżyć Państwu rozwiązania projektowe dotyczące  modernizacji ww. linii kolejowej oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski