Informacja o dofinansowaniu działań profilaktycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w roku 2022.

•    Dofinansowanie działań profilaktycznych o charakterze uniwersalnym w formie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2022.
•    Wsparcie finansowe do kwoty 4000,00zł.
•    Realizacja działań podczas wakacji letnich 2022.
•    Dofinansowanie skierowane dla stowarzyszeń, sołectw, grup nieformalnych, profilaktyków, terapeutów itd.
•    Działanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na 2022 rok.
•    Opisy działań należy składać do 04-05-2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu - Punkt Podawczy.


Zasady i warunki dofinansowania – Załącznik numer 1

Opis działań profilaktycznych (wniosek) – Załącznik numer 2

Opis działań profilaktycznych - Załącznik numer 2 (docx)