Zapraszamy do udziału w konkursie ekologicznym DOMEK DLA OWADÓW.

Regulamin

Organizatorem konkursu jest Gmina Pruszcz. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu Gminy Pruszcz. Zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym klasy 0 –3
Praca plastyczna „Domek dla owadów”
II kategoria – dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4 – 6
Praca techniczna „Domek dla owadów”
III kategoria – młodzież szkół podstawowych klasy 7 - 8
Praca techniczna „Domek dla owadów”

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na bioróżnorodność wokół nas i dbanie o środowisko naturalne.
1.    Narysowanie/Wykonanie domku dla owadów.
2.    Zwrócenie uwagi na problem masowego wymierania dziko żyjących owadów, zwłaszcza zapylających.
3.    Kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych dzieci w wieku szkolnym.
4.    Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
5.    Rozwijanie umiejętności i warsztatu plastycznego, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.
6.    Integracja rodzinna poprzez wspólne zaangażowanie się w działania na rzecz dziko żyjących owadów.

Technika wykonania prac:

Kategoria I praca plastyczna:
Format A3, A4, rysunek, malarstwo, szkic.

Kategoria II i III praca techniczna:
W zespole rodzinnym (uczeń z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami, opiekunami) zaprojektuje i wykona domek dla owadów.
Domki należy wykonać z różnego rodzaju materiałów naturalnych (przyrodniczych) jak np.: trzcina, glina, drewno, siano, szyszki, patyki, kora, mech, gruba tektura. Można również wykorzystać inne materiały, które zwiększą wyraz artystyczny oraz dekoracyjność pracy, nie ograniczając funkcjonalności domków dla owadów.
Konstrukcja może mieć dowolny kształt o wymiarach nie przekraczających 50x40x20 cm.
Konstrukcja musi być wykonana samodzielnie przez zespół rodzinny, nie może zostać zakupiona.

Zasady konkursu:
1.    Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę.
2.    Do pracy powinna być załączona karta zgłoszenia POBIERZ
3.    Prace zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową w trzech kategoriach:
- I przedszkola i klasy 0-3  szkół podstawowych, II klasy 4-6 szkół podstawowych, III klasy 7-8 szkół podstawowych.
4.    Kryterium ocen prac plastycznych:
a)    Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (w skali 0-10 pkt);
b)    Zgodność z tematyką konkursu (w skali 0-10 pkt);
c)    Estetyka wykonania (w skali 0-10 pkt).
5.    Kryterium ocen prac technicznych:
a)    funkcjonalność i prawidłowość wykonania zgodnie z zasadami budowania domków dla owadów (w skali 0-10 pkt)
b)    pomysłowość w doborze zastosowanych materiałów i ich bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska (w skali 0-10 pkt)
c)    estetyka i pomysłowość projektu (w skali 0-10 pkt).
6.    Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu, który rozdysponuje je pomiędzy szkołami, świetlicami oraz na terenach zieleni w Gminie Pruszcz.
7.    Przewidziane nagrody w konkursie:
- 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej
- 3 wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej
- wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki rzeczowe.
8.    Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz punkt podawczy lub do biura nr 3 na parterze Urzędu,
w terminie do dnia 31 maja 2022 r.
9.    Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 10 dni roboczych od zakończenia konkursu.
10.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Gminy Pruszcz.
11.    Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym nastąpi
na Dożynkach Gminnych 2022 r.
Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pruszczu po telefonicznym ustaleniu daty i godziny.
12.    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki rzeczowe, które będzie można odebrać w dniu zakończenia roku szkolnego w Urzędzie Miasta i Gminy
Pruszcz, biuro nr 3.
13.    Nadesłane na konkurs prace pozostają własnością organizatorów.
14.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w konkursie ekologicznym pn. „Domek dla owadów” oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych na stronach internetowych organizatora tj. www.pruszcz.pl, w publikacjach wydawanych przez organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich będących podmiotami współpracującymi z Organizatorem, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach  osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
15.    Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
16.    Wszystkie informacje dotyczące konkursu (m.in. regulamin konkursu, karta zgłoszenia), zamieszczone będą na stronie internetowej organizatora konkursu – www.pruszcz.pl
17.    Sytuacje nadzwyczajne nieprzewidziane w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
18.    Od decyzji komisji konkursowej nie przysługują odwołania.

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Ewelina Grumbliniak, tel. 52 562 43 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Plakat