Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz dot. budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Pruszcz.

Szanowni Mieszkańcy,
Informuję, że realizowany jest IV etap budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Pruszcz. Od 15 maja br. do końca sierpnia br. sukcesywnie będą odbywały się transporty elementów elektrowni wiatrowych. Przejazd zestawów transportowych z komponentami do  wiatraków będzie prowadzony od drogi krajowej nr 5 (S-5) przez Zbrachlin, Pruszcz, Łowin, następnie w kierunku Łaszewa i Gołuszyc. Kolejno z Gołuszyc przez Pruszcz w stronę Brzeźna i na Nieciszewo oraz z Brzeźna w kierunku Łowinka.
Szczegółowy przebieg trasy przedstawia załączona mapa.
W pierwszej kolejności będą odbywały się dostawy elementów do wiatraków przez sołectwa Pruszcz, Łowin, Łaszewo i Gołuszyce. W drugiej kolejności realizowany będzie transport do budowy wiatraków przez miejscowości Nieciszewo oraz z Brzeźna w kierunku Łowinka.

W celu umożliwienia przejazdu pojazdów wykonujących ww. transport inwestor realizujący prace przy budowie elektrowni wiatrowych prowadzi prace przygotowawcze m.in. utwardzanie dróg, podkrzesanie drzew i krzewów, dostosowanie odcinków pasów drogowych do przejazdu zestawów transportowych.
Staraniem inwestora będzie skoncentrowanie dowozu w godzinach nocnych oraz instalacja wiatraków w możliwie najkrótszym okresie czasu, aby zminimalizować uciążliwości związane z procesem budowy, dostaw i instalacji elektrowni wiatrowych.
Proszę jednak Państwa o wyrozumiałość w tym zakresie, gdyż mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu na odcinkach dróg przyległych do budowanych wiatraków.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski