Gmina Pruszcz przystąpiła w ramach  LGD "Gminy Powiatu Świeckiego"  do współpracy przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

W dniu 16 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym uczestniczyli  mieszkańcy Gminy, w tym przedstawiciele samorządu, instytucji gminnych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.
Podsumowania ostatnich lat współpracy dokonał Prezes LGD Zdzisław Plewa.
Burmistrz Dariusz Wądołowski podkreślił w trakcie dyskusji, że istotną kwestią w procedurze udzielania dotacji przez LGD byłoby w przyszłości uproszczenie dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosków oraz w trakcie realizacji projektów. Na problem skomplikowanych procedur zwrócili też uwagę przedsiębiorcy i beneficjenci projektów.

Na kształt nowej Strategii będzie miała wpływ opinia mieszkańców obszaru LSR wyrażona w poniżej zamieszczonej ankiecie. Zachęcamy do jej wypełnienia i podzielenia się sugestiami, co do lokalnych potrzeb i problemów społecznych.

ANKIETA

FOTORELACJA