W dniu 17 maja 2022 roku pierwsi druhowie OSP z terenu Pruszcza otrzymali decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

Są to seniorzy, którzy ukończyli 65 lat i przez minimum 25 lat brali udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych.
Uroczystego wręczenia dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzej Rafalski w towarzystwie Sekretarz Miasta i Gminy Pruszcz Hanny Baśniak, Komendanta Gminny OSP Grzegorza Pączka, Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP Macieja Serafina, Prezesa KRSG OSP Pruszcz Bartosza Betlewskiego, Za-cy Prezesa OSP Łowienk Arkadiusza Łyczywka oraz Za-cy Naczelnika OSP Łowinek Tomasza Landowskiego.

Spotkanie było okazją do podziękowania druhom za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w tym za udział w akcjach ratowniczych. Łącznie w spotkaniach z druhami w OSP Łowinek i OSP Pruszcz wręczono 34 decyzje.

FOTORELACJA