Z okazji Dnia Samorządowca, wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom, składam najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju Gminy Pruszcz.
Życzę demokracji, wielu dobrych pomysłów oraz owocnej współpracy z lokalną społecznością.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski