Podsumowanie projektu PRZYGODA Z NAUKĄ - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz.

Projekt był realizowany w naszych szkołach przez ostatnie dwa lata. Jego celem było rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów i uczennic oraz zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

27 maja w Szkole Podstawowej w Serocku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Uczniowie zaprezentowali swoje prace edukacyjne, które powstały w ramach zajęć „Przyroda na cztery ręce, a może i więcej?”. Projekty oparto na badaniach związanych  tematycznie ze środowiskiem przyrodniczym najbliższej okolicy.

Uczniowie za szkół w Łowinku, Niewieścinie i Pruszczu przedstawili projekty w temacie  „Badam stan środowiska w Gminie Pruszcz”. Natomiast w temacie „Smaki, barwy i zapachy Ziemi Pruszczańskiej” zaprezentowali się uczniowie ze szkół w Niewieścinie, Pruszczu i Serocku.

Do uczniów i nauczycieli zwrócili się ze słowami podziękowań za zaangażowanie w projekt: Dyrektor GCO Anna Szafrańska, Burmistrz Dariusz Wądołowski, Przewodniczący Rady Piotr Radecki.

Spotkanie uatrakcyjniły pokazy fizyczno-chemiczne - Doświadczenia z Panem Bartkiem.

Środki finansowe na realizację projektu w kwocie 198 980,42 zł pozyskaliśmy w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Wkład własny Gminy wyniósł 35 114, 21 zł.  
AM

FOTORELACJA