31 maja odbyła się XXLIV sesja Rady Miejskiej Pruszcz, na której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu.

Podczas spotkania burmistrz przedstawił „Raport o stanie Gminy za 2021 rok”, podsumowując tym samym kolejny rok działań na rzecz lokalnej społeczności. Włodarz podziękował też za współpracę radnym oraz pracownikom urzędu oraz jednostek gminnych, podkreślając istotę zgody, która stanowi istotę budowania.
Po przedstawieniu przez skarbnika Marcina Żebrowskiego sprawozdań finansowych, podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu 2021.
W minionym roku budżet po stronie dochodów wyniósł 61 602 276 zł, a po stronie wydatków 56 403 774 zł.

FOTORELACJA

LINK DO TRANSMISJI Z OBRAD