PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI DO CEEB


Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. wszyscy właściciele lub zarządcy istniejących budynków są zobowiązani złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu - aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny (formularz dostępny jest na stronie www.zobe.gunb.gov.pl)

Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pruszcz lub przesłać pocztą na adres Urzędu, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Plakat