Kolejne Złote Gody na terenie naszej Gminy.

7 czerwca medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego wręczył  Burmistrz Dariusz Wądołowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radecki oraz za-cy kierownika USC Pruszcz Joanna Tomaszewska i Adam Pszczoliński.
Jubilaci:
Cecylia i Brunon Dembek
Maria Kazimierz Nowakowscy
Teresa i Henryk Porębscy
Krystyna i Józef Tutlewscy
Brygida i Czesław Kühn

FOTORELACJA
Fot.AM