Przeglądając lokalne media widzimy wiele barwnych relacji z wydarzeń w sołectwach. A okazji do spotkań nie brakuje. Obecny miesiąc obfituje w pikniki z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Integracja mieszkańców przybiera różne formy i skupia społeczność wokół wiejskich świetlic przez cały rok. Odremontowane i doposażone budynki stały się miejscem, gdzie sołtysi, panie z KGW oraz druhowie z OSP chętnie realizują swoje pomysły na ożywienie życia kulturalno-rekreacyjnego w swoich sołectwach. Zajęcia sportowe przy świetlicach prowadzi też GOKSiR. Rośnie zainteresowanie wynajmem pod imprezy okolicznościowe.
 
Proces doprowadzenia świetlic do stanu użytkowania na miarę współczesnych czasów i oczekiwań mieszkańców rozpoczęliśmy w 2017 roku, kiedy to burmistrz Dariusz Wądołowski wysunął koncepcję na zagospodarowanie świetlic z wykorzystaniem funduszu sołeckiego, funduszu reprezentacyjnego oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Zabezpieczone w budżecie gminnym pieniądze pozwoliły na szereg remontów w świetlicach, co zwiększyło ich atrakcyjność pod względem wynajmów, a tym samym generowanie zysków z przeznaczeniem na ich utrzymanie.

Wprowadzony fundusz sołecki z powodzeniem sprawdził się jako narzędzie angażowania mieszkańców do decydowania o kierunku rozwoju wsi. Mieszkańcy widząc pozytywne zmiany, zaczęli przeznaczać jego znaczną część na doposażenie świetlic i organizację wydarzeń.  Ta pula zwiększyła się też dzięki odciążeniu sołectw przez burmistrza kosztami utrzymania dróg.
Pozytywnym aspektem w ożywieniu świetlic stał się również fundusz reprezentacyjny, który pozwala na organizację spotkań.

Realizując zamysł tworzenia atrakcyjnych przestrzeni w sołectwach wykorzystany został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023, w którym ujęto modernizację świetlic wiejskich w Bagniewie i Topolnie wraz z drogami dojazdowymi oraz dwa projekty społeczne z aktywizacji zawodowej mieszkańców. W efekcie zrealizowaliśmy działania na kwotę ponad 700 tys. zł. z czego 640 tys. zł pozyskaliśmy z LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”.  

A już niebawem rusza termomodernizacja świetlicy w Łaszewie i w Zawadzie. Są to ostatnie budynki świetlic wiejskich wymagające zewnętrznego odnowienia.


AM


Link do foto świetlic
.
Link do fotorelacji z projektu społecznego w sołectwie Topolno

Link do fotorelacji z projektu społecznego  w sołectwie Bagniewko

Link do projektu modernizacji świetlicy w sołectwie Topolno

Link do projektu modernizacji świetlicy w sołectwie Bagniewko