W najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie dostaw elementów wielkogabarytowych do budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Pruszcz. Mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu na odcinkach dróg gruntowych w obrębie miejscowości Łaszewo, Gołuszyce i Łowin.