28 czerwca (wtorek) zaplanowano uruchomienie węzła Pruszcz na S5 oraz przejść dla pieszych przez wiadukty w Niewieścinie i w Zawadzie.

30 czerwca - kładka w Luszkowie, węzeł Gruczno.
Przypominamy, że wyjazdy z posesji oraz dróg dojazdowych na drogę S5 będą możliwe wyłącznie węzłem.
Proszę zwrócić uwagę na załączonym rysunku na orientacyjną lokalizację przystanków komunikacji.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na fakt, że będą jeszcze trwać prace wykończeniowe w bezpośrednim sąsiedztwie udostępnionych jezdni.

mapa - rysunek