Nowy HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH od 1 lipca 2022 r.