W czerwcu na boisku w Niewieścinie odbył się "Turniej piłki nożnej dziewcząt - Niewieścin 2022".

To już druga edycja tej sportowej  imprezy  realizowanej przez Stowarzyszenie "Miś - My i Świat" w ramach projektów dofinansowanych przez Gminę Pruszcz w trybie otwartego konkursu ofert na zadania zlecone organizacjom pozarządowym (NGO).
Celem projektu była promocja sportu i aktywności fizycznej wśród dziewcząt. Cały czas borykamy się ze skutkami "zasiedzenia" w trybie  nauczania online, dlatego tak ważna jest mobilizacja dzieci i młodzieży do ruchu na świeżym powietrzu. 

Rozgrywki wygrały piłkarki z Niewieścina, drugie miejsce zajęły zawodniczki z Serocka, trzecie drużyna z Pruszcza, a czwarte z Łowinka. Najlepszą  zawodniczką zawodów uznano Natalię Kopeć, a najlepszą bramkarką - Zuzannę Śmigiel. Nagrody wręczył burmistrz Dariusz Wądołowski.
Nie zabrakło też aspektu profilaktycznego, podczas turnieju można było skorzystać z narko- czy alkogogli.

Stowarzyszenie "MiŚ - My i Świat" w bieżącym roku realizuje jeszcze jeden projekt "Zabezpieczenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Zbrachlinie".
Działanie zakłada postawienie szlabanu ograniczającego wjazd osobom nieuprawnionym na boisko sportowe aby zapobiec aktom wandalizmu i niszczeniu murawy.

Alina Malanowska
Inspektor ds.promocji

Fot. KP
FOTORELACJA