"Wolontariat w Akademii Aktywności w Niewieścinie" to kolejny projekt realizowany w ramach tegorocznego programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Niewieścinie" skutecznie pozyskuje środki finansowe w otwartych konkursach ofert na zadania zlecone przez Gminę, dzięki czemu zyskujemy aktywny sektor społeczny. Jest to jedna z silniejszych organizacji na terenie naszej gminy! Jej liderzy stawiają na promocję  wolontariatu oraz co najważniejsze na profilaktykę zdrowotną. W obecnych czasach istotne staje się utrwalanie wzorców zdrowego stylu życia.

Siłą napędową Stowarzyszenia jest Pani Mirosława Ziaja, która jako wiceprzewodnicząca dostrzega potrzeby środowiska i podejmuje się koordynacji projektów realizowanych na terenie Niewieścina.Współpracuje często ze Szkołą w Niewieścinie oraz Radą Sołecką. Dzięki temu zyskuje cała społeczność.

11 lipca w godzinach 18:00-20:00 "Kolping" zaprasza wszystkich chętnych, od dzieci do seniorów na konsultacje, porady, rozmowy z psychologiem w świetlicy Santiago w Niewieścinie.
Można umówić się na konkretna godzinę u psycholog Joanny Kordys tel. 607 566 069

Alina Malanowska
Inspektor ds. promocji