Letnie miesiące sprzyjają integracji społecznej. Po okresie „wycofania covidowego” nastąpiło spore zainteresowanie ofertą piknikową w obrębie sołectw.

I tu zadziałał skutecznie mechanizm funduszu sołeckiego, w ramach którego mieszkańcy zdecydowali jesienią o przeznaczeniu części pieniędzy na organizację spotkań rekreacyjno-sportowych dla dzieci i dorosłych, na terenie swoich wsi. Tym bardziej, że jest gdzie, bowiem budynki świetlic wiejskich zostały wyremontowane i doposażone. W efekcie odbyło się w czerwcu i lipcu trzynaście pikników, na które przeznaczono ok. 17 tys. zł z funduszy sołeckich wsi.

Współpraca sołtysów, rad sołeckich, KGW, OSP oraz lokalnych firm zaowocowała wieloma atrakcjami, zwłaszcza dla dzieci.
Jak zaobserwowaliśmy frekwencja na tegorocznych piknikach była dużo większa, niż we wcześniejszych latach.

Alina Malanowska
Inspektor ds.promocji


FOTO Z PIKNIKÓW
Fot. nadesłane oraz z archiwum sołectw