Mamy kolejną parę, która przeżyła ze sobą 50 lat małżeństwa. Państwo Róża i Wiesław Warszawscy.

Z tej okazji, 10 sierpnia 2022 r. Burmistrz Dariusz Wądołowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Adamem Pszczolińskim wręczyli Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwo Warszawscy  mieszkają w Niewieścinie. Pani Róża pochodzi z Bydgoszczy, a Pan Wiesław z Kisielewa. Poznali się w swojej pierwszej pracy i pod wpływem uczucia związali na całe życie.
Na teren naszej gminy sprowadziła ich również praca zawodowa i marzenie o domku na wsi. Wychowali tu dwie córki i troje wnucząt. Ich recepta na szczęście w tak długim związku małżeńskim to  wspólne zainteresowania, aktywne spędzanie czasu i wzajemna troska o siebie. Doświadczeni chorobą Pana Wisława podkreślają istotę wsparcia i silnej więzi.

Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.


Jubilaci wraz z Burmistrzem i Kierownikem USC                                                     Fot.AM