Przypominamy, że w przypadku zainteresowania umieszczeniem banera reklamowego bądź innej tablicy na gruncie będącym własnością Gminy Pruszcz należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Pruszczu.

Opłaty w tym zakresie reguluje uchwała nr XV/144/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 13.11.2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz Zarządzenie nr 223/2020 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 06.03.2020r. oraz zarządzenie nr 643/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz z dnia 29.07.2022r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępnienia pasa drogowego drogi wewnętrznej lub gruntu stanowiących własność Gminy Pruszcz na potrzeby budowy urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych lub w innych celach