Z okazji Święta Wojska Polskiego życzę wszystkim Żołnierzom
wszelkiej pomyślności, zdrowia, szacunku i zrozumienia.

Życzę satysfakcji zawodowej z wypełniania służby na rzecz obronności kraju.  
Pamiętajmy o Weteranach, Kombatantach, a także o tych, którzy stracili życie.
Poświęcenie i oddanie Ojczyźnie, nie zostanie nigdy zapomniane.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski