Przypominamy, że bezpłatnym miejscem targowym do handlu w piątki i soboty przez rolników jest ulica Sportowa (przy placu dożynkowym).

Przedmiotem handlu mogą być tu tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym, zgodnie z Uchwałą XLII/393/22 Rady Miejskiej w Pruszczu  z dnia 31 marca 2022 r.

W pozostałe dni można handlować na terenie gminy po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w Urzędzie lub u poborcy zgodnie z Uchwałą NR XXVI/226/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.