Rusza inwestycja drogowa o wartości 6 mln 262 tys 943 zł.

14 września Burmistrz Dariusz Wądołowski wraz ze Skarbnikiem Marcinem Żebrowskim podpisali umowę z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. reprezentowanym przez Z-cę Prezesa Zarządu Andrzeja Burczyńskiego.

Zadanie „Budowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz, Serock, Parlin i Trępel” składa się z następujących elementów:

1. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trępel –Grabówko na odcinku  Trępel-Grabówko – 800 m od skrzyżowania z DW 248 oraz w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 248.

2. Budowa drogi ul. Polna w Pruszczu na odcinkach:
- ul. Polna - 282,6 m
- ul. Promienna - 27,0 m w obrębie skrzyżowania
- ul. Słoneczna - 9,87 m  w obrębie skrzyżowania

3. Budowa drogi ul. Spacerowa w Pruszczu na
odcinkach dróg:
- ul. Spacerowa – 183,5 m
- ul. Północnej – w obrębie skrzyżowania

4. Budowa drogi osiedlowej w Parlinie na odcinku
drogi wewnętrznej o długości 0,542 km.

5. Budowa dróg o dł. ok. 1,57 km w Serocku obejmujące ul. Mostową, część ul. Wyzwolenia, część ul. Górnej
Projektowana szerokość jezdni w terenie zabudowanym: 4-5 m.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4 702 500 zł.

FOTORELACJA